LESTIJDEN & CONTRIBUTIE

Garuda Gym heeft al jarenlange samenwerking met het Jeugd Fonds Sport & Cultuur. Deze organisatie helpt kinderen tot 18 jaar op financieel gebied om toch te kunnen sporten. Ouders die het financieel minder breed hebben kunnen hier een beroep op doen dmv het benaderen van een tussenpersoon, zoals Stichting Leergeld. Het Jeugd Fonds maakt het bedrag rechtstreeks over aan Garuda Gym. Daarmee wordt de jaarcontributie geheel of voor het grootste deel voldaan.

Garuda Gym heeft ook een samenwerking met de gemeente Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.  Personen die een uitkering ontvangen in die gemeenten, kunnen een beroep doen op de regeling vanuit de participatiewebshop. Daarvoor gelden verschillende bedragen per gemeente. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen, jeugd en volwassenen. Kijk voor meer informatie op de betreffende site's van de gemeente waar u staat ingeschreven. Deze vergoeding wordt ook rechtstreeks voldaan.