grensoverschrijdend gedrag

grensoverschrijdend gedrag

In de eerste plaats is een vechtsportschool bedoeld om je weerbaar te maken tegen fysiek en mentaal geweld. Bij Garuda Gym behoor je in een veilige omgeving te kunnen genieten van de keuze die je hebt gemaakt uit ons aanbod van de verschillende vechtsporten. Om onze eigen veiligheid en die 

van de leerlingen te kunnen garanderen op mogelijk grensoverschrijdend gedrag hebben wij de volgende voorzorgsmaatregelen genomen:


> Er zit glas tussen de kantine en de zaal waar gesport wordt. Ouders kunnen zo hun kinderen en de instructeurs observeren.

> Vrijwel elke training heeft een instructeur en een assistent. Er zijn dus altijd 2 paar ogen in de zaal vanuit de school.
> We hebben gescheiden kleedruimtes voor zowel heren als dames. Personen van een verschillend geslacht mogen niet bij elkaar in dezelfde ruimte.

Mocht er desondanks toch iets naars gebeurd zijn, wat onder grensoverschrijdend gedrag zou kunnen vallen, dan kunt u het volgende doen:

MELDER  /  SLACHTOFFER

WAT IS ER PRECIES GEBEURD?

MELDING MAKEN BIJ EEN BUITENSTAANDER:

BIJ MARC HOBERS > EIGENAAR OF

BIJ DE INSTRUCEUR OF

BIJ DE ASSISTENT

CENTRUM VEILIGE SPORT

> meldingen van seksuele intimidatie

MELDER  /  SLACHTOFFER


 > Politie

> Centrum Seksuel Geweld

> Veilig Thuis

> Huisarts

> Slachtofferhulp

> COC

> Zelfmoordprefentie

> Fier


Doorverwijzing op basis van de

behoeften van de melder.